БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«Благодійний фонд «Дипломати»»

ЄДРПОУ 44908859, Україна, 79018, місто Львів, вул. Братів Міхновських 23, офіс 7
https://thediplomats.com.ua/


Публічна оферта
«Про приєднання до умов Договору надання благодійної пожертви»

1. Загальні засади

 1. 1.1. Даний договір публічної Оферти «Про приєднання до умов Договору благодійної пожертви» (далі – «Оферта») є пропозицією благодійної організації «Благодійний фонд «Дипломати»» ЄДРПОУ 44908859, зареєстрованої за юридичною адресою: Україна, 79018, місто Львів, вул. Братів Міхновських 23, офіс 7 (далі – «Фонд»), в особі керівника Організації – Канєвського Олександра Ігоревича, який діє на підставі Статуту, укласти на вказаних нижче умовах договір пожертви шляхом приєднання до його умов (далі – «Договір») з будь-якими дієздатними фізичними та/або юридичними особами, які відкликалася на таку пропозицію (далі – Пожертвувач), на наведених нижче умовах.
 2. 1.2. Ця пропозиція є публічною Офертою відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України.
 3. 1.3. Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на офіційному веб-сайті Фонду https://thediplomats.com.ua/.
 4. 1.4. Дана Оферта є безстроковою.
 5. 1.5. Фонд має право скасувати Оферту або відмовитися від благодійної пожертви Благодійника у будь-який час.
 6. 1.6. В Оферту можуть бути внесені зміни та доповнення, що набирають чинності з дня, наступного за днем розміщення їх на офіційному сайті Фонду https://thediplomats.com.ua/.
 7. 1.7. Зміни, пов'язані з використанням коротких номерів, набирають чинності з моменту розміщення інформації на офіційному сайті Фонду https://thediplomats.com.ua/.
 8. 1.8. Недійсність однієї чи кількох умов Оферти не тягне за собою недійсності всіх інших умов Оферти.
 9. 1.9. Фонд готовий укладати Договори пожертвувань в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено Офертою, для чого будь-яка зацікавлена особа має право звернутися до Фонду для укладення відповідного Договору.
 10. 1.10. На прийняття пожертв, відповідно до умов даного Договору, не потрібно будь-якого дозволу чи згоди.
 11. 1.11. Місцем прийняття Оферти та укладенням даного Договору є адреса: Україна, 79018, місто Львів, вул. Братів Міхновських 23, офіс 7.
 12. 1.12. Основні поняття, терміни та визначення цієї Оферти використовується відповідно до положення Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», іншим законодавством України в сфері благодійної діяльності.

2. Предмет договору

 1. 2.1. Предметом цього Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів, шляхом здійснення благодійної пожертви на здійснення статутної діяльності Фонду.
 2. 2.2. Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування.
 3. 2.3. Фонд самостійно визначає напрями використання благодійної пожертви в рамках власної статутної діяльності, якщо інше не визначено Благодійником в порядку, визначеному цим Договором.
 4. 2.4. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною із Сторін Договору.
 5. 2.5. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
 6. 2.6. За бажанням, Благодійник може вказати цільове призначення благодійної пожертви, обравши серед програм (проектів), цілей, публічно оголошених на веб-сайті Фонду https://thediplomats.com.ua/
 7. 2.7. Пожертвувач може отримати точну інформацію про характер та розмір необхідної допомоги розміщених на веб-сайті Фонду https://thediplomats.com.ua/.

3. Прийняття умов Оферти

 1. 3.1. Повне і безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на веб-сайті Фонду https://thediplomats.com.ua/, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через будь-які установи банків, в розумінні даного Договору – це Акцепт (далі - Акцепт).
 2. 3.2. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Фонду.
 3. 3.3. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями та повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Фонду використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Фонду, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.
 4. 3.4. Благодійник і Фонд, керуючись ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним.
 5. 3.5. Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину та письмової нотаріально завіреної форми правочину не означає його недійсність.
 6. 3.6. Способи внесення благодійної пожертви:
  • - одноразовий платіж на будь-який банківський рахунок Фонду, котрий вказаний на веб-сайті Фонду https://thediplomats.com.ua/;
  • - підписка, яка передбачає щомісячні/ щорічні платежі у довільній сумі через будь-які платіжні системи, котрими користується Фонд.

  Вказана підписка може бути скасована у будь-який момент через відповідні платіжні сервіси.

4. Благодійна діяльність Фонду

 1. 4.1. Благодійною метою діяльності Фонду є створення та діяльность Фонду в першу чергу (але не обмежуючись зазначеним):
  • - здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій бенефіціарів – набувачів благодійної допомоги;
  • - надання допомоги для сприяння законним інтересам осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також інших бенефіціарів, у сферах: охорони здоров’я; опіки і піклування, законного представництва та правової допомоги; соціального захисту, соціального забезпечення, соціальних послуг і подолання бідності;
  • - спорту і фізичної культури;
  • - прав людини і громадянина та основоположних свобод;
  • - розвитку міжнародної співпраці України;
  • - сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.
 2. Цілями благодійної діяльності Фонду (але не обмежуючись зазначеним) є:
  • - надання допомоги для сприяння законним інтересам, зокрема, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують благодійної допомоги, а також територіальних громад та неприбуткових організацій у сферах, вказаних в даному Договорі;
  • - допомога дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, безпритульним дітям, особам з числа дітей – сиріт (випускникам дитячих сирітських установ) дітей з особливостями в розвитку, дітей з малозабезпечених сімей, дітей груп ризику;
  • - забезпечення потреб правоохоронних органів України, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до законів України;
  • - сприяння захисту населення у зонах збройних конфліктів та проведення бойових дій, програмам відбудови об’єктів цивільної інфраструктури, що постраждали внаслідок бойових дій в Україні;
  • - сприяння соціальному захисту військовослужбовців, учасників, інвалідів, ветеранів війни та членів їх родин;
  • - сприяння захисту населення у зонах збройних конфліктів та проведення бойових дій, програмам відбудови об’єктів цивільної інфраструктури, що постраждали внаслідок бойових дій в Україні;
  • - сприяння практичній реалізації загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що дотичні з метою створення та діяльності Фонду.
 3. Інформація про роботу, звіти про збори та результати діяльності публікується веб-сайті Фонду https://thediplomats.com.ua/.

5. Права та обов'язки сторін

 1. 5.1. Фонд зобов'язується використовувати отримані пожертвування за цим суворо відповідно до чинного законодавства України та в рамках Статутної діяльності Фонду.
 2. 5.2. При отриманні безадресного пожертвування Фонд самостійно конкретизує його використання та спрямовує на благодійну діяльність відповідно до даного Договору та Статуту Фонду.
 3. 5.3. У разі неможливості використовувати за призначенням пожертвування Благодійника з причини завершення (закриття) збору коштів на конкретні потреби на момент отримання благодійної допомоги, неможливості проведення запланованих заходів та інше, Фонд має право використовувати пожертву на інші благодійні цілі відповідно до Статуту Організації.

6. Інші умови договору

 1. 6.1. Пожертвувач дає Фонду згоду на отримання, обробку та передачу власних персональних даних, наданих Фонду при виконанні умов даного Договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.
 2. 6.2. Фонд здійснює обробку персональних даних Благодійника, наданих при відвідуванні веб-сайту https://thediplomats.com.ua/ та/або здійсненні грошового переказу з метою належної реалізації цього Договору (в тому чисті публічному звітуванні на офіційному веб-сайті та будь-яким іншим способом) та його статутної діяльності. Детальна інформація про порядок обробки персональних даних Фондом розміщена в Політиці конфіденційності
 3. 6.3. До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення чинного законодавства України.

7. Фонд.

Реквізити Фонду:

Благодійна організація
«Благодійний фонд «Дипломати»»
ЄДРПОУ 44908859;
адреса: Україна, 79018, місто Львів,
вул. Братів Міхновських 23, офіс 7